Hike - Garnet Peak - Nov 7, 2018 - don telford photography